O drugačni šoli − CVIU Velenje

Eno izmed zadnjih del Lepote oblike v narcu 2019 je bilo oblikovanje biltena, ki ga je ob 60-letnici svojega obstoja pripravila šola s prilagojenim programom CVIU Velenje. Med samim oblikovalskim procesom imam mnogokrat privilegij spoznavati zelo različna področja človekovega življenja, doživljanja in delovanja. Mnogokrat mi je dovoljen vpogled v nove ideje, koncepte, nove izdelke in storitve; iz tega se tudi sama osebno ves čas učim. Tudi tokrat ni bilo nič drugače.