Podrobnosti o zbiranju osebnih podatkov

OSEBNI PODATKI

Osebni podatki se nanašajo na katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (respondentom). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je: npr. ime, telefon, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikatorji, kot so elektronski naslov, prijavni podatki za spletne strani in gesla.

Name zbiranja e-naslovov v tem obrazcu je obveščanje o izdaji knjige o sprožilcih negativnih občutkov, ki bo izšla predvidoma v 1. polovici leta 2020, avtorice Lidije Smolar. Podatke zbira lepotaoblike@gmail.com (Lepota oblike Lidija Smolar s.p.).

V anketi se zbirajo naslednji podatki: Ime, email


UPORABA IN HRAMBA PODATKOV

Avtor obrazca je v kontekstu GDPR skladnosti upravljavec (angl. controller). To pomeni, da upravljavec odloča o tem, kako bodo obdelani vaši anketni podatki in za kakšen namen. 

Posameznik posreduje svoje osebne podatke prostovoljno na podlagi svojega privoljenja in lahko to privoljenje kadarkoli želi tudi prekliče.

Avtor obrazca bo pridobljene podatke uporabljal samo za obveščanje o izidu knjige in o spremljajočih dejavnostih. Podatkov tudi ne bo povezoval z drugimi podatki, s katerimi razpolaga. Avtor raziskave bo pridobljene podatke hranil na strežniku orodja 1KA. Podatki se bodo shranjevali toliko časa, kot bo to potrebno za uresničitev namena obrazca ali pa do posameznikovega morebitnega preklica oziroma izbrisa.


UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Podatke iz obrazca obdelujejo pogodbeni obdelovalci (ponudnik orodja za spletno anketiranje in ponudnik oblačnih storitev), ki je v tem primeru ista oseba, torej Lidija Smolar.

Podatki iz raziskave se ne posredujejo tretjim osebam.

Podatki se lahko posredujejo drugim uporabnikom, ki za to izkažejo ustrezno pravno podlago.


IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Podatki iz raziskav se ne izvažajo v tretje države.


PODATKI O POOBLAŠČENI OSEBI ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Avtor obrazca ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na lepotaoblike@gmail.com.


ZAVAROVANJE PODATKOV

Avtor obrazca bo pridobljene podatke ščitil pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, uporabo, zbiranjem, shranjevanjem, obdelavo, razkritjem ali uničenjem. Dostop do podatkov ima le avtor raziskave, vzdrževalec 1KA storitve ter njegov pogodbeni podizvajalec.


IZBRIS, POPRAVEK DOSTOP DO OSEBNIH IN ANKETNIH PODATKOV

Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora zbiranja osebnih podatkov. Poleg tega ima respondent tudi pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pri nadzornem organu oz. informacijskem pooblaščencu.

Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic lahko posameznik posreduje avtorju na elektronski naslov lepotaoblike@gmail.com.

Če avtor zahteve ne izvrši, se respondent lahko obrne na nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v državi avtorja raziskave (seznam informacijskih pooblaščencev po državah).