Vpliv barv

Biološki vpliv barv V likovnem svetu velja, da imajo barve pomen, ki pritiče le njim. Večina teorij razlaga, da gre za vpliv, ki sloni na človekovem biološkem dojemanju barv. To pomeni, da barvo in njen vpliv ljudje dojemamo tako, kot se nam kaže v naravi. Na primer: v naravi vsakodnevno vidimo veliko modre barve na […]

O drugačni šoli − CVIU Velenje

Eno izmed zadnjih del Lepote oblike v narcu 2019 je bilo oblikovanje biltena, ki ga je ob 60-letnici svojega obstoja pripravila šola s prilagojenim programom CVIU Velenje. Med samim oblikovalskim procesom imam mnogokrat privilegij spoznavati zelo različna področja človekovega življenja, doživljanja in delovanja. Mnogokrat mi je dovoljen vpogled v nove ideje, koncepte, nove izdelke in storitve; iz tega se tudi sama osebno ves čas učim. Tudi tokrat ni bilo nič drugače.

Pogled na svet. Je relativen.

Na barvo nekega predmeta lahko vpliva veliko reči; lahko je to svetloba, lahko prisotnost druge barve, lahko so to naše oči, ki barve zaznavajo ali pa tudi ne.